Online Surveys

Welkom op de portaalsite voor online melding of overdracht van financiële gegevens aan de FSMA

Openbare toegang voor online kennisgeving door derden

Melding van transacties leidinggevenden

Toegang beperkt tot vennootschappen onder toezicht of emittenten onder toezicht

Voor meer informatie omtrent de toegangsprocedure gereserveerd voor de instellingen onder toezicht, klik hier