Online Surveys

Welkom op de portaalsite voor online melding of overdracht van gegevens aan de FSMA

Openbare toegang voor online melding door derden


Melding van transacties leidinggevenden

Melding van net short posities

Toegang voor vennootschappen onder toezicht of emittenten onder toezicht


Dossier Beheer door ondernemingen onder toezicht

Voor meer informatie omtrent de toegangsprocedure voor vennootschappen en emittenten onder toezicht, klik hier